O čemu ljudi najviše lažu u internet vezama?

Anketa je završena (pre 3 godine).

O čemu ljudi najviše lažu u internet vezama?

O spoljašnjem izgledu
27.52%
O bračnom stanju
22.02%
O nečem drugom
16.51%
O godinama
15.60%
Ni o čemu, iskreni su
8.26%
O profesiji
6.42%
O težini
2.75%
O polu
0.92%