O čemu najčešće razmišljate?

Anketa je završena (pre 1 godina).

O čemu najčešće razmišljate?

O budućnosti
37.31%
O prošlosti
32.84%
O sadašnjosti
29.85%