O čemu najčešće razmišljate?

Anketa je završena (pre 11 godina).

O čemu najčešće razmišljate?

O budućnosti
55.67%
O prošlosti
23.23%
O sadašnjosti
21.10%