O čemu najčešće razmišljate?

Anketa je završena (pre 1 godina).

O čemu najčešće razmišljate?

O budućnosti
44.00%
O sadašnjosti
30.00%
O prošlosti
26.00%