O čemu najčešće razmišljate?

Anketa je završena (pre 10 godina).

O čemu najčešće razmišljate?

O budućnosti
57.07%
O sadašnjosti
23.04%
O prošlosti
19.88%