O čemu najčešće razmišljate?

Anketa je završena (pre 9 godina).

O čemu najčešće razmišljate?

O budućnosti
58.75%
O sadašnjosti
21.77%
O prošlosti
19.48%