O čemu najčešće razmišljate?

Anketa je završena (pre 7 godina).

O čemu najčešće razmišljate?

O budućnosti
52.28%
O sadašnjosti
25.97%
O prošlosti
21.75%