O čemu najčešće razmišljate?

Anketa je završena (pre 1 godina).

O čemu najčešće razmišljate?

O budućnosti
42.59%
O prošlosti
32.41%
O sadašnjosti
25.00%