O čemu najčešće razmišljate?

Anketa je završena (pre 18 dana).

O čemu najčešće razmišljate?

O budućnosti
35.58%
O prošlosti
34.62%
O sadašnjosti
29.81%