Od čega živite?

Anketa je završena (pre 3 meseca).

Od čega živite?

od svoje plate
44.16%
od penzije
29.95%
neki drugi izvor prihoda
10.15%
od roditelja
6.60%
od socijalne pomoći
5.58%
od honorara
2.54%
od stipendije
1.02%