Od čega živite?

Anketa je završena (pre 5 meseci).

Od čega živite?

od svoje plate
44.55%
od penzije
31.19%
neki drugi izvor prihoda
7.92%
od roditelja
7.43%
od socijalne pomoći
3.96%
od honorara
3.96%
od stipendije
0.99%