Odakle se informišete o zdravom životu i pretnjama po zdravlje?

Anketa je završena (pre 3 godine).

Odakle se informišete o zdravom životu i pretnjama po zdravlje?

Iz medija
45.52%
Ne zanima me to
24.83%
Čitam zdravstvenu literaturu
22.07%
Od svog lekara
7.59%