Pijete čaj?

Anketa je završena (pre 16 godina).

Pijete čaj?

ponekad
33.28%
svakog dana
29.51%
samo kad sam bolestan/bolesna
21.78%
vrlo retko
10.55%
nikad
4.88%