Pijete mineralnu vodu?

Anketa je završena (pre 3 godine).

Pijete mineralnu vodu?

Ponekad
31.25%
Retko
22.73%
Gotovo nikad
15.91%
Svakodnevno
15.91%
Veoma često
14.20%