Plaćate li račune?

Anketa je završena (pre 8 meseci).

Plaćate li račune?

da, redovno
84.30%
kad skupim novac
5.37%
uvek sa zakašnjenjem
4.96%
plaćam i kamate
1.65%
nemam mogućnosti
1.65%
ne sve
1.24%
kako-kad
0.83%