Plaćate račune?

Anketa je završena (pre 3 meseca).

Plaćate račune?

redovno
94.32%
ponekad
2.84%
ne sve
1.70%
odavno nisam
1.14%
retko
0.00%