Plaćate račune?

Anketa je završena (pre 9 meseci).

Plaćate račune?

redovno
91.93%
ne sve
4.04%
odavno nisam
2.24%
ponekad
1.35%
retko
0.45%