Podržavate Bolonjsku deklaraciju?

Anketa je završena (pre 14 godina).

Podržavate Bolonjsku deklaraciju?

Da
43.61%
Nikad čuo/čula!
16.28%
Ne
14.62%
Donekle
14.36%
Ne zanima me
7.14%
Dvoumim se
3.98%