Podržavate zabranu pušenja na javnim mestima?

Anketa je završena (pre 13 godina).

Podržavate zabranu pušenja na javnim mestima?

Naravno
70.91%
Nipošto
16.68%
Nisam siguran/na
6.45%
Ne zanima me
5.95%