Prvi poljubac doživeli ste kada ste imali…

Anketa je završena (pre 12 godina).

Prvi poljubac doživeli ste kada ste imali...

15-17
32.35%
13-14
27.85%
18-20
9.36%
11-12
8.95%
Još uvek nisam
8.07%
Manje od 10 godina
5.89%
Ne sećam se
3.17%
21-25
2.72%
Više od 25 godina
1.63%