Prvi poljubac doživeli ste kada ste imali…

Anketa je završena (pre 5 meseci).

Prvi poljubac doživeli ste kada ste imali...

15-17
33.68%
13-14
23.16%
18-20
10.53%
Ne sećam se
8.95%
11-12
7.89%
Manje od 10 godina
5.79%
Još uvek nisam
4.21%
21-25
4.21%
Više od 25 godina
1.58%