S kim ćete dočekati Novu godinu?

Anketa je završena (pre 4 godine).

S kim ćete dočekati Novu godinu?

U krugu porodice
35.71%
Sam/sama
24.73%
S partnerom
19.23%
S partnerom i prijateljima
10.99%
Još uvek ne znam
4.95%
S prijateljima
4.40%