S kim ćete dočekati Novu godinu?

Anketa je završena (pre 8 godina).

S kim ćete dočekati Novu godinu?

S porodicom
32.97%
S partnerom
17.50%
Sam
14.36%
S prijateljima
13.44%
Još uvek ne znam
12.52%
S partnerom i prijateljima
9.21%