S kim ćete dočekati Novu godinu?

Anketa je završena (pre 7 godina).

S kim ćete dočekati Novu godinu?

S porodicom
30.84%
Sam
18.01%
S partnerom
16.67%
S prijateljima
14.94%
S partnerom i prijateljima
13.22%
Još uvek ne znam
6.32%