S kim ćete dočekati Novu godinu?

Anketa je završena (pre 4 godine).

S kim ćete dočekati Novu godinu?

U krugu porodice
39.74%
Sam/sama
23.14%
S partnerom
17.90%
Još uvek ne znam
7.86%
S partnerom i prijateljima
6.55%
S prijateljima
4.80%