Sećate se svojih snova?

Anketa je završena (pre 15 godina).

Sećate se svojih snova?

Ponekad
50.40%
Često
30.82%
Redovno
14.56%
Nikad
4.22%