Sećate se svojih snova?

Anketa je završena (pre 1 godina).

Sećate se svojih snova?

Ponekad
53.02%
Često
19.46%
Redovno
15.44%
Nikad
12.08%