Sećate se svojih snova?

Anketa je završena (pre 1 godina).

Sećate se svojih snova?

Ponekad
55.28%
Često
26.02%
Redovno
13.82%
Nikad
4.88%