Škola je važna za uspeh u životu?

Anketa je završena (pre 12 godina).

Škola je važna za uspeh u životu?

veoma
38.82%
samo donekle
29.09%
zavisi od situacije u zemlji
11.09%
zavisi od škole
9.19%
nikada nije bila važna
4.92%
trenutno nije važna
4.53%
ne znam
2.36%