Škola je važna za uspeh u životu?

Anketa je završena (pre 8 godina).

Škola je važna za uspeh u životu?

veoma
32.39%
samo donekle
30.86%
zavisi od situacije u zemlji
13.17%
trenutno nije važna
10.55%
zavisi od škole
7.50%
nikada nije bila važna
4.29%
ne znam
1.24%