Škola je važna za uspeh u životu?

Anketa je završena (pre 5 godina).

Škola je važna za uspeh u životu?

veoma
32.93%
samo donekle
26.83%
zavisi od situacije u zemlji
12.20%
zavisi od škole
12.20%
trenutno nije važna
10.57%
nikada nije bila važna
4.07%
ne znam
1.22%