Škola važna za uspeh u životu?

Anketa je završena (pre 4 godine).

Škola važna za uspeh u životu?

Veoma
33.03%
Samo donekle
28.05%
Zavisi od situacije u zemlji
12.22%
Zavisi od škole
10.86%
Trenutno nije važna
10.41%
Nikada nije bila važna
4.52%
Ne znam
0.90%