Škola važna za uspeh u životu?

Anketa je završena (pre 17 godina).

Škola važna za uspeh u životu?

veoma
39.81%
samo donekle
24.10%
zavisi od situacije u zemlji
13.49%
zavisi od škole
11.19%
trenutno nije važna
5.71%
nikada nije bila važna
4.38%
ne znam
1.33%