Šta mislite o ogovaranju?

Anketa je završena (pre 2 godine).

Šta mislite o ogovaranju?

Ružna navika
39.36%
Ne volim ogovaranja
26.10%
Malo ne može škoditi
21.69%
Ništa
7.23%
Uništilo mi je život
2.41%
Volim ogovaranja
2.01%
Ne znam
1.20%