Šta mislite o ogovaranju?

Anketa je završena (pre 7 godina).

Šta mislite o ogovaranju?

Ružna navika
33.24%
Malo ne može škoditi
26.65%
Ne volim ogovaranja
26.50%
Ništa
5.56%
Uništilo mi je život
3.81%
Volim ogovaranja
2.64%
Ne znam
1.61%