Šta mislite o ogovaranju?

Anketa je završena (pre 6 godina).

Šta mislite o ogovaranju?

Ružna navika
32.43%
Malo ne može škoditi
30.89%
Ne volim ogovaranja
21.62%
Ništa
8.88%
Volim ogovaranja
3.09%
Uništilo mi je život
1.93%
Ne znam
1.16%