Šta u vama budi sujeverje?

Anketa je završena (pre 14 godina).

Šta u vama budi sujeverje?

Nisam nimalo sujeveran/sujeverna
31.35%
Crna mačka koja prelazi put
17.38%
Razbijanje ogledala
15.29%
Sve navedeno
13.57%
Nešto drugo
11.56%
Broj 13
3.40%
Prolazak ispod merdevina
2.75%
Ubijanje paukova
2.38%
Otvaranje kišobrana u kući
2.34%