Šta u vama budi sujeverje?

Anketa je završena (pre 1 godina).

Šta u vama budi sujeverje?

Nisam nimalo sujeveran/sujeverna
55.56%
Crna mačka
10.37%
Sve navedeno
9.63%
Nešto drugo
8.15%
Razbijanje ogledala
6.67%
Prolazak ispod merdevina
2.96%
Broj 13
2.96%
Otvaranje kišobrana u kući
2.22%
Ubijanje paukova
1.48%