Svađate se sa članovima svoje porodice?

Anketa je završena (pre 9 meseci).

Svađate se sa članovima svoje porodice?

Skoro nikad
24.12%
Retko
24.12%
Ponekad
24.12%
Vrlo često
17.09%
Da, svakog dana
8.54%
Nemam porodicu
2.01%