Televizija je…

Anketa je završena (pre 18 godina).

Televizija je...

Sve gore pobrojano i još mnogo više
33.50%
Sredstvo za manipulisanje
30.11%
Opijum za mase
17.16%
Moja omiljena zabava
8.22%
Najveći izum 20. veka
6.68%
Ne znam
4.32%