Treba li seksualno vaspitanje uvesti kao školski predmet?

Anketa je završena (pre 6 meseci).

Treba li seksualno vaspitanje uvesti kao školski predmet?

da, i to kao poseban predmet
39.29%
da, u sklopu nekog sličnog predmeta
37.14%
ne
18.57%
ne znam
5.00%