Vaš kompjuter je imao virus…

Anketa je završena (pre 17 godina).

Vaš kompjuter je imao virus...

nikad
42.44%
više puta
28.48%
jednom
21.67%
previše puta
7.41%