Vaš omiljeni stil plivanja?

Anketa je završena (pre 13 godina).

Vaš omiljeni stil plivanja?

Prsni
31.51%
Kraul
27.16%
Leđni
13.20%
Ne umem da plivam
9.95%
Baterflaj
5.06%
Koprcajući
4.81%
Plašim se vode
3.84%
Kučeći
3.16%
Bočni
1.31%