Vaš omiljeni stil plivanja?

Anketa je završena (pre 5 godina).

Vaš omiljeni stil plivanja?

Prsni
32.31%
Kraul
25.13%
Ne umem da plivam
12.31%
Leđni
8.72%
Koprcajući
7.69%
Plašim se vode
5.13%
Kučeći
4.10%
Baterflaj
3.08%
Bočni
1.54%