Verujete li u demokratiju?

Anketa je završena (pre 16 godina).

Verujete li u demokratiju?

Samo u ideju demokratije
30.01%
Ne verujem
27.82%
Zavisi od društva
16.31%
Apsolutno
10.52%
Ne zanima me
10.24%
Nisam siguran/sigurna
3.32%
Ne znam
1.77%