Verujete u sudbinu?

Anketa je završena (pre 8 meseci).

Verujete u sudbinu?

Verujem
34.68%
Verujem u Boga
32.37%
Nisam siguran/sigurna
17.34%
Ne verujem
15.61%