Verujete u sudbinu?

Anketa je završena (pre 1 mesec).

Verujete u sudbinu?

Verujem
34.82%
Verujem u Boga
33.93%
Ne verujem
16.96%
Nisam siguran/sigurna
14.29%