Za šta najčešće koristite mobilni?

Anketa je završena (pre 12 godina).

Za šta najčešće koristite mobilni?

I za razgovor i za poruke
46.47%
Za slanje poruka
29.37%
Za razgovor
18.20%
Uglavnom ni za šta
2.91%
Nemam mobilni
2.00%
Za surfovanje
1.04%