U trendu

Kad bubrezi otkažu

Do hroničnog i trajnog oštećenja bubrega mogu dovesti razna oboljenja, a danas su najčešća dva.

Ko su u Srbiji davaoci organa?

Davaoci organa mogu biti živi genetski srodnici bolesnika, supružnici, ili se pak organ za transplantaciju dobija od osobe sa utvrđenom moždanom smrću (kadaverski davaoci). Transplantacija od živih, genetskih nesrodnih davaoca u našoj…

Kakav je status transplantacije bubrega u Srbiji?

Transplantacija bubrega predstavlja najbolju metodu lečenja terminalne bubrežne slabosti. Rezultati brojnih kliničkih studija pokazali su da ova metoda lečenja obezbeđuje najduže preživljavanje i najveći kvalitet života ovim bolesnicima.…

Revolucionarno: prenosivi veštački bubreg

Zahvaljujući silikonskoj nanotehnologiji, u saradnji University of California i Vandebilt Univerity (Dr William H. Fissell IV i bioinženjer Shuvo Roy) razvijen je veštački (bioarteficijelni) bubreg koji će biti moguće implantirati u…

Kakva je budućnost lečenje oštećenja bubrega?

Tehnologija je odigrala bitnu ulogu u lečenju dijalizom i dužini preživljavanja bolesnika. Danas se dijalizom život produžava decenijama. Savremene mašine za dijalizu su bezbedne i zajedno sa pratećom opremom (dijalizatori, sistemi za…

Evo kako se prati kvalitet dijalize i zašto je to važno

Bolesnicima koji se leče hemodijalizom, redovno se rade laboratorijski testovi kojima se proverava kvalitet, odnosno adekvatnost hemodijalize (indeks urea Kt/V). Moderne dijalizne mašine imaju module koji sve vreme dijalize pokazuju njen…