Sanovnik: Insekt

Videti ih: gubitak, neuspeh u poslovima.

Tamaniti ih: izgubićete novac.

Napišite komentar