Sanovnik: Led (poledica)

Ići po njemu: posao ti je nesiguran i pun opasnosti.

Pasti na ledu: svakome veruješ.

Napišite komentar